Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felkod CD

Om torktumlaren visar felkod CD är det fel på dörrspärren. Om dörren är ordentligt stängd, kontakta ett auktoriserat servicecenter.