Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felkod C8

Om torktumlaren visar felkod C8 är det fel på temperatursensorn. För att lösa problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.