Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felkod C6

Om torktumlaren visar felkod C6 är det fel på fuktsensorn. Programmet tar längre tid än normalt, mer än 4,5 timmar.

Kontrollera om maskinen är ansluten till ett jordat uttag. Om inte, är det ett problem med fuktmätningen, vilket kan fastställas av ett auktoriserat servicecenter.