Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felkod E60 och värms inte upp

Felkod E60 indikerar fel på uppvärmningen. Det kan orsakas av otillräcklig ventilation i rummet. Se till att det finns tillräckligt med frisk luft i rummet och att produkten inte är inbyggd.

Felet kan också orsakas av en smutsig kondensor eller smutsiga luddfilter. Kontrollera att dessa är rena. Se användarhandboken om hur man rengör och underhåller din produkt på bästa sätt.

Om ett felmeddelande fortfarande visas på displayen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.