Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Luckan till torktumlaren går inte att öppna

Om luckan inte går att öppna ska du kontrollera om något av handtagets delar har synliga tecken på skador. Om de är skadade eller om luckan fortfarande inte kan öppnas, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

  • Was this article helpful?