Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlarens lucka öppnas när den är igång

Om torktumlarens lucka öppnas under en torkfas kan det bero på att maskinen är överlastad. Ta bort några plagg och försök igen. Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.

  • Was this article helpful?