Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felmeddelande C2

Felkod C2 (eller två pip av ett akustiskt larm på vissa modeller) indikerar ett tömnings-, ett pump- eller programvaruproblem.

  • Kontrollera om det externa utloppet är korrekt anslutet till avloppet.
  • För att pumpa ut vattnet direkt i ett avlopp, anslut en extern avloppsslang till en kondenstorktumlare. Det finns en röd eller en grön slang överst på torktumlarens baksida. Den ska tas ut och förlängas med en annan slanglängd. Vattnet kommer inte längre att flöda in i vattentanken, utan flödar direkt in i avloppet.
  • Kontrollera så att slangen inte är snodd eller tilltäppt eller har några öglor.
  • För att undvika att den snor sig, förkorta slanglängden så att den hänger fritt ner i avloppet. Annars kan det orsaka att en felkod visas eller ett läckage.
  • Försök återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den igen.
  • Samma resultat kan uppnås med hjälp av säkerhetsbrytaren. När du har anslutit produkten, slå på den och välj ett program. Om ett felmeddelande visas på displayen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.