Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Displayen på tvätt-torkmaskinen är suddig

  • Om displayen inte går att avläsa, flytta och justera ögonnivån. Justering av ljusstyrkan och kontrasten på displayen gör den enklare att läsa.
  • Om maskinen har ljusstyrke- och kontrastkontroller, se bruksanvisningen för mer information om hur man justerar dessa.

Om ovanstående förslag inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.