Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Kortslutning, säkringar eller jordfelsbrytare som utlöses

Tvättmaskinen och torktumlaren ska inte anslutas till samma säkringskrets. Strömmen som krävs av de två maskinerna ihop överstiger den säkra kapaciteten hos standardsäkringskretsar. Om en jordfelsbrytare utlöses eller en säkring går när du slår på eller stänger av maskinen beror det på jordfel eller kortslutning. Om fler produkter är anslutna till samma säkringskrets kan det göra att säkringen går eller att jordfelsbrytaren löses ut.

  • Om man sätter i kontakten i en annan krets kan problemet vara löst.

Använd aldrig en förlängningskabel för att ansluta maskinerna eftersom det kan orsaka kortslutning eller brand.

  • Om ovanstående inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.