Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torkningsfasen i tvätt-torkmaskinen tar för lång eller för kort tid

På vissa modeller förkortas eller förlängs tiden för torkning automatiskt, eftersom processen beror på tvättmängd, vikt, typ av tvätt och hur fuktig tvätten är. Detta gäller såväl tvätt- som torkningsfaserna.

Om maskinen kör en torkningsfas kommer den att förlängas eller förkortas beroende på tvättmängd, vikt, typ av tvätt och hur fuktig den är. Vissa modeller uppfattar elektroniskt hur torra kläderna är och avslutar inte fasen förrän tvätten är helt torr.

Se förslagen nedan:

  • Om sköljstopp har valts ska denna funktion avaktiveras.
  • Om extra sköljning har valts ska denna funktion avaktiveras.
  • Se till att vattnet kan komma in i maskinen och att vattentrycket är tillräckligt högt. Annars kan programtiden förlängas. I vissa fall kan den vara för kort för att tvättmedlet ska lösas upp. Se bruksanvisningen om maskinen inte tar in tillräckligt med vatten.
  • Om fördröjd start har valts ska denna funktion avaktiveras.
  • Se till att maskinen pumpar ut vattnet korrekt. Om maskinen detekterar att vattennivån inte har ändrats innan den går över till centrifugeringsfasen, kan tvättprogrammet köras om igen. Se bruksanvisningen om pumpen inte pumpar ut vattnet.