Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinens luddfilter har fastnat och kan inte tas bort

Luddfiltren är ordentligt fastsatta och åtdragna för att förhindra läckage.

Använd ett verktyg (t.ex. en tång) för att lossa eller ta bort filtret, om det behövs. Om filtret fortfarande bryts kan ett nytt levereras på begäran under garantiperioden.

Nya filter kan beställas i vår webbshop.