Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Luckan kan öppnas och vatten rinner ut

Om ett tvättprogram med sköljstopp valdes och maskinen stängdes av med hjälp av programväljaren eller att strömmen kopplades från, kan luckan öppnas efter några minuter, även om det finns vatten i maskinen. Vattnet kan då rinna ut på golvet. När man väljer sköljstopp måste man komma ihåg att välja tömning innan man stänger av maskinen och öppnar luckan.

Om ovanstående råd inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.