Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättprogrammet tar för lång tid

  • En obalanserad tvättmängd förlänger programtiden. Detta är normalt för tvättmaskinen. Tvättmaskinen beräknar tiden efter mängd och typ av tvätt och visar en beräknad tid i enlighet med detta.
  • Att ändra typen av tvätt i förhållande till det valda programmet kan påverka tvättiden.
  • Att gradvis öka programmets varaktighet minskar energiförbrukningen. Den förbättrade uppvärmningsfasen sparar energi, medan den längre varaktigheten säkerställer samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).
  • Om inget av ovanstående gäller, kan problemet lösas om du återställer maskinen. För att återställa maskinen, koppla ur den från eluttaget och vänta i 30 sekunder innan du sätter i den igen.