Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättiden ändras på displayen

Tvättmaskinen beräknar tiden efter mängd och typ av tvätt och visar en beräknad tid i enlighet med detta. Tvättiden som visas på displayen kan sedan minska eller öka, för att uppnå bästa tvättresultat med minsta möjliga energiförbrukning.

  • Spara tid-funktionen används för att minska tvättiden. Se bruksanvisningen för mer detaljerad information.
  • En obalanserad tvättmängd förlänger programtiden. Detta är normalt för tvättmaskiner
  • Om man ändrar typen av tvätt kan det påverka tvättiden.
  • Att gradvis öka programmets varaktighet minskar energiförbrukningen. Den förbättrade uppvärmningsfasen sparar energi, medan den längre varaktigheten säkerställer samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).
  • Om din tvättmaskin har en viktsensor är det viktigt att du slår på maskinen först och därefter väljer program, innan du lägger in tvätten. På så vis fungerar viktsensorn som den ska.