Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättcykeln är för kort

  • Tvättmaskinen beräknar tiden enligt tvättmängd och tiden som visas följer denna uppskattning.
  • En mindre mängd eller en ändring av typen av tvätt kan minska tvättiden betydligt. Om maskinen är fylld med våta kläder, till exempel efter blötläggning, kan det också leda till olika tvättider.
  • Ibland kan tvättmängden vara obalanserad och tvättmaskinen hoppar över centrifugeringsfasen för att förhindra skador på maskinen. En för stor tvättmängd eller ett tungt plagg kan skapa obalans i tvättmaskinen under centrifugering.
  • Om inget av ovanstående gäller, kan du lösa problemet genom att återställa maskinen och koppla från den, vänta i 30 sekunder och koppla in den igen.