Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Gummitätningen runt tvättmaskinsluckan sitter löst.

Lösa, skadade eller deformerade tätningar måste repareras eller bytas ut av en auktoriserad servicetekniker för att förhindra läckage.

  • Använd inte maskinen förrän problemet är löst.
  • Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att få tätningen reparerad eller utbytt.