Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tätningen i tvättmaskinsluckan är vriden och läcker

Skador på lucktätningen orsakas vanligen av att maskinen överbelastas eller att tvätten fastnar mellan tätningen och luckan i början av ett program.

  • Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att få tätningen utbytt.
  • Was this article helpful?