Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinsluckan knakar

Knakande ljud från luckan kan orsakas av smuts på gångjärnen.

  1. Rengöring av gångjärnen kan lösa problemet och ska göras med en fuktig trasa. Se till att ta bort synliga fibrer och rester.
  2. Om gångjärnen är rena, kontrollera om det finns synliga skador.
  3. Om luckan verkar skadad eller fortsätter att avge ljud efter rengöring, kontakta det auktoriserade servicecenteret