Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinsluckan öppnar sig under tvättprogrammet

Om luckan kan öppnas eller öppnas på egen hand när tvättmaskinen har fyllt på vatten under tvätt- eller centrifugeringscykeln, ska du koppla från maskinen direkt från strömförsörjningen och kontakta auktoriserat servicecenter.