Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinen visar felkod E60

Felkod E60 (eller någon kod som börjar med E6) hänvisar i allmänhet till ett uppvärmningsproblem med maskinen.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att åtgärda problemet.