Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Ugnens frontpanel/lucka blir het

Värmen som alstras i ugnen sprider sig till alla delar av produkten, vilket inkluderar de delar som normalt berörs vid daglig användning. Detta är helt normalt. Temperaturen känns olika beroende på materialet. Till exempel känns glas och metall varmare än plast.

Frontpanelen värms också upp varje gång ugnsluckan öppnas, eftersom värmen från ugnen ökar panelens temperatur.

Tänk på att temperaturen ökar med tiden. Med andra ord, ju längre ugnen är påslagen desto varmare blir alla delar av apparaten.

Av säkerhetsskäl bör barn inte stå nära ugnen när den används. Läs i bruksanvisningen.

Temperaturen på frontpanelen kan vara upp till 60 °C högre än rumstemperaturen. Till exempel, med en rumstemperatur på 20 °C kan panelen vara 80 °C.

När det gäller ugnens glaspanel kan temperaturen vara upp till 65 °C högre än rumstemperaturen. Till exempel, med en rumstemperatur på 20 °C kan glaspanelen vara 85 ?.

I extrema fall, kontakta auktoriserat servicecenter.