Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Kondens/vatten/fukt samlas på insidan av ugnen och mellan glaspanelerna.

Fukt släpps ut när mat värms upp i ugnen, särskilt fryst mat. Detta är helt normalt. Fukten lämnar ugnen genom ventiler och genom luckan. Detta innebär att fläckar och kondens kan bildas mellan de två glaspanelerna i luckan. Fläckarna orsakas av fettpartiklar som reagerar med den kallare luften.

Allmänt om ugnen

Vissa ugnsmodeller har ett system som tillför ånga till tillagningsprocessen så att maten blir mör på insidan och knaprig på utsidan. I ugnen cirkulerar luften konstant och återvinner ångan. Detta minskar såväl tillagningstiden som energiförbrukningen.

Ånga kan bli till fukt i ugnen eller på glaspanelerna. Detta är helt normalt.

Torka bort kondensvattnet efter varje gång du använder ugnen. Se bruksanvisningen om så behövs.

I extrema fall, kontakta auktoriserat servicecenter.

Mikrovågsugn/kompaktugn

När mikrovågsfunktionen är påslagen värms maten upp extra snabbt. Processen genererar olika mängd kondens beroende på typen av mat som värms upp och den inställda temperaturen.

Av säkerhetsskäl kan inte luckan tas bort, vilket innebär att den inte kan rengöras.

I extrema fall, kontakta auktoriserat servicecenter.