Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Värmeplattan blir inte varm

Elektriska spisar måste anslutas av auktoriserat servicecenter på tre separata faser på 230 V.

Möjliga orsaker:

  • Saknad fas.
  • Trasig säkring från en fas i proppskåpet.

Se installationsguiden eller kontakta ett auktoriserat servicecenter.

För induktionsspisar: se till att kastrullen uppfyller kraven på minimidiametern så som beskrivs i bruksanvisningen.

Om diametern är för liten eller om det inte finns tillräckligt med magnetism i botten på kastrullen, kan det hända att inte värmeplattan fungerar på den höga värme-/effektinställningen.