Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Felmeddelande H visas på displayen

Meddelandet H på displayen är vanligtvis ett tecken på restvärme i kokzonen.

Om spisen är sval tyder meddelandet förmodligen på ett fel i sensorn.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att lösa problemet.

  • Was this article helpful?