Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Felkod i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

Har du försökt återställa produkten?

Om man återställer produkten kan man ofta lösa problemen snabbt.

  • Dra ur kontakten till diskmaskinen i 1 minut och sätt därefter i den igen. Om du var tvungen att flytta maskinen är det viktigt att ingen slang är böjd eller ligger klämd och att kranen är helt öppen.
  • Slå på diskmaskinen, välj program och starta den.
  • Om programmet startar och går normalt, är problemet löst.

Om maskinen inte startar programmet korrekt efter återställningen

Om du såg ett felmeddelande innan du återställde diskmaskinen, kontrollera om detta har ändrats efter återställningen.

Om maskinen visar en annan felkod nu, se bruksanvisningen eller den här handboken angående den nya koden.

 

Om ovannämnda förslag inte löste problemet, måste maskinen inspekteras av en tekniker.

  • Was this article helpful?