Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Vita märken på disk och bestick i diskmaskin

Problem
 • Vita fläckar på disken
 • Vita märken på besticken
Avser
 • Integrerad diskmaskin
 • Fristående diskmaskin
 • Bänkdiskmaskin
Lösning
 1. Kontrollera att locket till saltbehållaren är korrekt monterat.
 2. Kontrollera att saltbehållaren är fylld med salt.
 3. Kontrollera att vattenavhärdningsnivån är korrekt inställd enligt vattenhårdheten i din kommun.
 4. Se diskmaskinens produktmanual för hur vattenhårdheten ställs in.
 5. Om det finns kalkrester på insidan av maskinen kan de avlägsnas med hjälp av ett speciellt rengöringsmedel eller avkalkningsmedel för diskmaskiner
Orsak
 • Detta kan bero på att salt och kalk har ansamlats. Om beläggningen släpper lätt är det saltrester. Om det kan det rengöras med lite ättika är det kalk.
 • I ett område med hårt vatten kan det behövas läggas till salt och tensider med multitabletter/3-i-1 för att uppnå ett bra diskresultat.
 • Was this article helpful?