Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Diskmedelsfacket öppnas inte helt

Det är helt normal att inte diskmedelsfacket öppnas helt. Diskmedelsfacket öppnas under programmet, men det hindras av den övre korgen i diskmaskinen.