Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Felmeddelande i30 visas på displayen

Felet tyder på ett läckage och/eller en vattenansamling i botten på maskinen. Stäng vattentillförseln för att undvika översvämning.

  • Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att lösa problemet.