Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Programindikatorlampan blinkar.

Detta indikerar att ett program fortfarande pågår och att föregående program måste avbrytas innan ett nytt kan sättas startas.

  • Se bruksanvisningen för mer information och instruktioner.