Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Diskmaskinen visar "Blo" på displayen

"Blo"-meddelandet (Blockering) indikerar att barnlåset är på. För att stänga av det, tryck samtidigt på "Short"- och "Prewash"-knapparna.

Se bruksanvisningen för mer information om funktionen.

  • Was this article helpful?