Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Diskmaskinsluckan är trasig

Om diskmaskinsluckan är trasig, kontakta ett auktoriserat servicecenter för att få den utbytt.