Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Diskmaskinen piper inte när den är klar

Om ljudsignalen inte hörs när programmet är klart är förmodligen ljudsignalen inaktiverad. Ljudsignalen ska vara aktiverad enligt fabriksinställningarna.

Se bruksanvisningen för mer information och instruktioner om hur man aktiverar och avaktiverar ljudsignalen.