Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Fläkten startar inte

Om lamporna inte fungerar, kontrollera först strömförsörjningen. Problemet kan orsakas av stickproppen, uttaget eller den elektriska kretsen.

Om fläkten är inkopplad i ett uttag, försök att ansluta t.ex. en lampa eller en vattenkokare till det uttaget för att kontrollera om det fungerar. Om lampan inte lyser kan det vara ett elrelaterat problem som är specifikt för uttaget. Kontrollera strömbrytaren eller säkringen.

Om strömförsörjningen fungerar, återställ den genom att koppla loss eller ta ur kontakten från uttaget. Vänta sedan i 30 sekunder och sätt tillbaka kontakten/koppla in strömmen till fläkten.

Om det inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

  • Was this article helpful?