Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Fejlbesked L vises i displayet

Beskeden L vises, når børnesikringen er aktiveret.

Slå børnesikringen fra som anvist i din brugervejledning, idet metoden kan være forskellig afhængigt af modellen. 

Eksempel på ofte brugt metode:

  • Sluk for komfuret, tænd det igen.
  • Tryk samtidig på "-" og "+" knappen.
  • Tryk så på "-" knappen.
  • Was this article helpful?